Παρακολούθηση

Οι σπουδές στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Νεότερος και Σύγχρονος Κόσμος: Ιστορία, Λαογραφία, Ανθρωπολογία» διαρκούν τέσσερα εξάμηνα και περιλαμβάνουν 6 μαθήματα-σεμινάρια (κατεύθυνσης, επιλογής, διεπιστημονικά) τα οποία κατανέμονται στα τρία πρώτα εξάμηνα των σπουδών. Η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική και η επιτυχία των συμμετεχόντων κρίνεται με την εκπόνηση ειδικών γραπτών εργασιών οι οποίες παρουσιάζονται στο πλαίσιο των σεμιναρίων. Η γραπτή εργασία δεν αποκλείει πρόσθετες γραπτές ή προφορικές εξετάσεις. Το τέταρτο εξάμηνο σπουδών είναι ελεύθερο παρακολουθήσεων και αφιερώνεται στην ολοκλήρωση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Διοίκηση

Διευθύντρια του Π.Μ.Σ.:
Καθηγήτρια
Λήδα Παπαστεφανάκη
Αναπλ. Διευθυντής του ΠΜΣ:
Αναπλ. Καθηγητής
Λάμπρος Φλιτούρης
Γραμματέας:
Όλγα Φατούρου


Επικοινωνία

Τηλ. Γραμματείας: 26510 05161
Fax
: 26510 05253
Email: ofaturu@uoi.gr
Ταχυδρομική Διεύθυνση