Παρακολούθηση

Οι σπουδές στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία-Λαογραφία» διαρκούν τέσσερα εξάμηνα και περιλαμβάνουν 6 μαθήματα-σεμινάρια τα οποία κατανέμονται στα τρία πρώτα εξάμηνα των σπουδών. Η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική και η επιτυχία των συμμετεχόντων κρίνεται με την εκπόνηση ειδικών γραπτών εργασιών οι οποίες παρουσιάζονται στο πλαίσιο των σεμιναρίων. Η γραπτή εργασία δεν αποκλείει πρόσθετες γραπτές ή προφορικές εξετάσεις. Το τέταρτο εξάμηνο σπουδών είναι ελεύθερο παρακολουθήσεων και αφιερώνεται στην ολοκλήρωση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Διοίκηση

Διευθυντής του Π.Μ.Σ.:
Καθηγητής Βασίλης Νιτσιάκος
Γραμματέας:
Όλγα Φατούρου


Επικοινωνία

Τηλ. Γραμματείας: 26510 05161
Fax
: 26510 05253
Email: ofaturu@cc.uoi.gr
Ταχυδρομική Διεύθυνση