Πρόγραμμα Σπουδών

Οι φοιτητές που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία-Λαογραφία» επιλέγουν με τις εισαγωγικές εξετάσεις την κατεύθυνση, Ιστορία ή Λαογραφία (για τη Λαογραφία και την ειδίκευση), στην οποία επιθυμούν να ενταχθούν. Κατά τις σπουδές τους έχουν τη δυνατότητα να διαμορφώσουν οι ίδιοι το πρόγραμμα σπουδών τους σύμφωνα με τα ειδικά τους ενδιαφέροντα, δίνοντας έμφαση στα μαθήματα Νεότερης και Σύγχρονης Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Ιστορίας ή Λαογραφίας, ανάλογα με την κατεύθυνση που έχουν επιλέξει.

Διοίκηση

Διευθυντής του Π.Μ.Σ.:
Καθηγητής Βασίλης Νιτσιάκος
Γραμματέας:
Όλγα Φατούρου


Επικοινωνία

Τηλ. Γραμματείας: 26510 05161
Fax
: 26510 05253
Email: ofaturu@cc.uoi.gr
Ταχυδρομική Διεύθυνση