Ταχυδρομική Διεύθυνση

Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Φιλοσοφικής Σχολή
Πανεπιστημίο Ιωαννίνων

Τ.Θ. 1186
Τ.Κ. 45110

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Διοίκηση

Διευθύντρια του Π.Μ.Σ.:
Αν. Καθηγήτρια Άννα Μαχαιρά
Αν. Διευθύντρια του ΠΜΣ:
Επικ. Καθηγήτρια Άννα Μανδυλαρά
Γραμματέας:
Όλγα Φατούρου


Επικοινωνία

Τηλ. Γραμματείας: 26510 05161
Fax
: 26510 05253
Email: ofaturu@uoi.gr
Ταχυδρομική Διεύθυνση