Ταχυδρομική Διεύθυνση

Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Φιλοσοφική Σχολή
Πανεπιστημίο Ιωαννίνων

Τ.Θ. 1186
Τ.Κ. 45110

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ - ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Διοίκηση

Διευθύντρια του Π.Μ.Σ.:
Αναπλ. Καθηγήτρια M. Παπαχριστοφόρου
Αναπλ. Διευθύντρια του ΠΜΣ:
Αναπλ. Καθηγήτρια Α. Μαχαιρά
Γραμματέας:
Όλγα Φατούρου


Επικοινωνία

Τηλ. Γραμματείας: 26510 05161
Fax
: 26510 05253
Email: ofaturu@uoi.gr
Ταχυδρομική Διεύθυνση