Εξετάσεις

Οι εξετάσεις αφορούν προκαθορισμένη ύλη από επιλογή κυρίως ελληνόγλωσσης βιβλιογραφίας, προφορική εξέταση, καθώς και μία ξένη γλώσσα (αγγλική, γαλλική, ιταλική ή γερμανική).
Ως ελάχιστος μέσος όρος εισαγωγής, ορίζεται το 6 βάσει του εξής συμψηφισμού των επί μέρους βαθμολογιών με ειδικούς συντελεστές (σε δεκάβαθμη κλίμακα):

  1. Γενικός βαθμός πτυχίου με συντελεστή 3
  2. Γραπτή εξέταση με συντελεστή 3
  3. Προφορική εξέταση με συντελεστή 2
  4. Ξένη γλώσσα με συντελεστή 2

 

 

Διοίκηση

Διευθυντής του Π.Μ.Σ.:
Καθηγητής Βασίλης Νιτσιάκος
Γραμματέας:
Όλγα Φατούρου


Επικοινωνία

Τηλ. Γραμματείας: 26510 05161
Fax
: 26510 05253
Email: ofaturu@cc.uoi.gr
Ταχυδρομική Διεύθυνση