Εξετάσεις

Οι εξετάσεις αφορούν προκαθορισμένη ύλη από επιλογή κυρίως ελληνόγλωσσης βιβλιογραφίας, προφορική εξέταση, καθώς και μία ξένη γλώσσα (αγγλική, γαλλική, ιταλική ή γερμανική).
Ως ελάχιστος μέσος όρος εισαγωγής, ορίζεται το 6 βάσει του εξής συμψηφισμού των επί μέρους βαθμολογιών με ειδικούς συντελεστές (σε δεκάβαθμη κλίμακα):

  1. Γενικός βαθμός πτυχίου με συντελεστή 3
  2. Γραπτή εξέταση με συντελεστή 3 (κατώτερος βαθμός 6)
  3. Προφορική εξέταση και αξιολόγηση της γραπτής ερευνητικής πρότασης του υποψηφίου με συντελεστή 2 (προσέρχονται όσοι κατοχυρώσουν την επιτυχία τους στη γραπτή εξέταση και στην εξέταση της ξένης γλώσσας)
  4. Ξένη γλώσσα με συντελεστή 2, η οποία πιστοποιείται με γραπτή εξέταση (κατώτερος βαθμός 5)

 

 

Διοίκηση

Διευθύντρια του Π.Μ.Σ.:
Αναπλ. Καθηγήτρια
Λήδα Παπαστεφανάκη
Αναπλ. Διευθύντρια του ΠΜΣ:
Αναπλ. Καθηγήτρια
Mαριλένα Παπαχριστοφόρου
Γραμματέας:
Όλγα Φατούρου


Επικοινωνία

Τηλ. Γραμματείας: 26510 05161
Fax
: 26510 05253
Email: ofaturu@uoi.gr
Ταχυδρομική Διεύθυνση