Προϋποθέσεις συμμετοχής

Κάθε χρόνο γίνονται δεκτοί συνολικά 20 φοιτητές, οι οποίοι επιλέγονται μετά από γραπτές και προφορικές εξετάσεις. (Αναλυτικές πληροφορίες στον κανονισμό λειτουργίας εδώ)
Ελάχιστος βαθμός πτυχίου: 6

Διοίκηση

Διευθύντρια του Π.Μ.Σ.:
Καθηγήτρια
Λήδα Παπαστεφανάκη
Αναπλ. Διευθυντής του ΠΜΣ:
Αναπλ. Καθηγητής
Λάμπρος Φλιτούρης
Γραμματέας:
Όλγα Φατούρου


Επικοινωνία

Τηλ. Γραμματείας: 26510 05161
Fax
: 26510 05253
Email: ofaturu@uoi.gr
Ταχυδρομική Διεύθυνση