Προϋποθέσεις συμμετοχής

Κάθε χρόνο γίνονται δεκτοί συνολικά 20 φοιτητές, οι οποίοι επιλέγονται μετά από γραπτές και προφορικές εξετάσεις.
Ελάχιστος βαθμός πτυχίου: 6

Διοίκηση

Διευθυντής του Π.Μ.Σ.:
Καθηγητής Βασίλης Νιτσιάκος
Γραμματέας:
Όλγα Φατούρου


Επικοινωνία

Τηλ. Γραμματείας: 26510 05161
Fax
: 26510 05253
Email: ofaturu@cc.uoi.gr
Ταχυδρομική Διεύθυνση