Σε ποιους απευθύνεται

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Νεότερη και Σύγχρονος Κόσμος: Ιστορία, Λαογραφία, Ανθρωπολογία» απευθύνεται σε Πτυχιούχους ΑΕΙ του εσωτερικού και του εξωτερικού ειδικοτήτων συναφών προς τα γνωστικά αντικείμενά του.

Διοίκηση

Διευθύντρια του Π.Μ.Σ.:
Καθηγήτρια
Λήδα Παπαστεφανάκη
Αναπλ. Διευθυντής του ΠΜΣ:
Αναπλ. Καθηγητής
Λάμπρος Φλιτούρης
Γραμματέας:
Όλγα Φατούρου


Επικοινωνία

Τηλ. Γραμματείας: 26510 05161
Fax
: 26510 05253
Email: ofaturu@uoi.gr
Ταχυδρομική Διεύθυνση