Σε ποιους απευθύνεται

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Νεότερη και Σύγχρονος Κόσμος: Ιστορία, Λαογραφία, Ανθρωπολογία» απευθύνεται σε Πτυχιούχους ΑΕΙ του εσωτερικού και του εξωτερικού ειδικοτήτων συναφών προς τα γνωστικά αντικείμενά του.

Διοίκηση

Διευθύντρια του Π.Μ.Σ.:
Αν. Καθηγήτρια Άννα Μαχαιρά
Γραμματέας:
Όλγα Φατούρου


Επικοινωνία

Τηλ. Γραμματείας: 26510 05161
Fax
: 26510 05253
Email: ofaturu@cc.uoi.gr
Ταχυδρομική Διεύθυνση