Κρίσιμες Ημερομηνίες και Προθεσμίες

Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων συμμετοχής: 11-22 Σεπτεμβρίου 2017
Εξετάσεις ακ. έτους 2017-2018: 11 και 12 Οκτωβρίου 2017 (Το πρόγραμμα των εξετάσεων εδώ)

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων: Επιτυχόντες ακαδημαϊκού έτους 2016-17

Διοίκηση

Διευθυντής του Π.Μ.Σ.:
Καθηγητής Βασίλης Νιτσιάκος
Γραμματέας:
Όλγα Φατούρου


Επικοινωνία

Τηλ. Γραμματείας: 26510 05161
Fax
: 26510 05253
Email: ofaturu@cc.uoi.gr
Ταχυδρομική Διεύθυνση