Ημερομηνίες και Προθεσμίες

Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων συμμετοχής: 9-20 Σεπτεμβρίου 2019
Εξετάσεις ακ. έτους 2019-2020: 8 και 9 Οκτωβρίου 2019

Διοίκηση

Διευθύντρια του Π.Μ.Σ.:
Αναπλ. Καθηγήτρια M. Παπαχριστοφόρου
Αναπλ. Διευθύντρια του ΠΜΣ:
Αναπλ. Καθηγήτρια Α. Μαχαιρά
Γραμματέας:
Όλγα Φατούρου


Επικοινωνία

Τηλ. Γραμματείας: 26510 05161
Fax
: 26510 05253
Email: ofaturu@uoi.gr
Ταχυδρομική Διεύθυνση