Ημερομηνίες και Προθεσμίες

Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων συμμετοχής: 10-21 Σεπτεμβρίου 2018
Εξετάσεις ακ. έτους 2018-2019: 3 και 4 Οκτωβρίου 2018 (Το πρόγραμμα των εξετάσεων εδώ)

Διοίκηση

Διευθύντρια του Π.Μ.Σ.:
Αν. Καθηγήτρια Άννα Μαχαιρά
Γραμματέας:
Όλγα Φατούρου


Επικοινωνία

Τηλ. Γραμματείας: 26510 05161
Fax
: 26510 05253
Email: ofaturu@cc.uoi.gr
Ταχυδρομική Διεύθυνση