Ύλη Εξετάσεων (Ακαδημαϊκό έτος 2022-23) ico new el

Κατεύθυνση Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας (Δείτε εδώ)

Κατεύθυνση Λαογραφίας και Ανθρωπολογίας (Δείτε εδώ)

Διοίκηση

Διευθύντρια του Π.Μ.Σ.:
Καθηγήτρια
Λήδα Παπαστεφανάκη
Αναπλ. Διευθυντής του ΠΜΣ:
Αναπλ. Καθηγητής
Λάμπρος Φλιτούρης
Γραμματέας:
Όλγα Φατούρου


Επικοινωνία

Τηλ. Γραμματείας: 26510 05161
Fax
: 26510 05253
Email: ofaturu@uoi.gr
Ταχυδρομική Διεύθυνση