Διδάσκοντες

Λαογραφία > Κοινωνικές−οικονομικές δομές, συλλογική μνήμη και ταυτότητες

Κωνσταντίνα Μπάδα

 • E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Προσωπική Ιστοσελίδα
 • Διατριβές

Βασίλης Νιτσιάκος

 • E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Προσωπική Ιστοσελίδα
 • Διατριβές

Μαριλένα Παπαχριστοφόρου

 • E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Προσωπική Ιστοσελίδα
 • Διατριβές
       1. Γιώργος Τυρίκος Εργάς (2008 -)
       2. Ιωάννα Χριστοπούλου (2012-)

Λαογραφία >Λαϊκές τέχνες

Μαρίνα Βρέλλη – Ζάχου

 • E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Προσωπική Ιστοσελίδα
 • Διατριβές                             

Ρενάτα Δαλιανούδη

 • E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Προσωπική Ιστοσελίδα

Διοίκηση

Διευθυντής του Π.Μ.Σ.:
Καθηγητής Βασίλης Νιτσιάκος
Γραμματέας:
Όλγα Φατούρου


Επικοινωνία

Τηλ. Γραμματείας: 26510 05161
Fax
: 26510 05253
Email: ofaturu@cc.uoi.gr
Ταχυδρομική Διεύθυνση