Συχνές Ερωτήσεις

Πώς γίνεται η αξιολόγηση για την επιλογή των υποψηφίων;

Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται το δεύτερο δεκαπενθήμερο Σεπτεμβρίου κάθε έτους. Τριμελείς επιτροπές από κάθε τομέα που ορίζονται από την Γ.Σ. του Π.Μ.Σ. διενεργούν τις εξετάσεις και τη βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων. Για την επιλογή των φοιτητών/φοιτητριών συνεκτιμώνται τα εξής στοιχεία:

Γενικός βαθμός πτυχίου με συντελεστή 3

Γραπτή εξέταση με συντελεστή 3

Προφορική εξέταση με συντελεστή 2

Ξένη γλώσσα με συντελεστή 2 (όλα σε δεκάβαθμη κλίμακα)

Προϋπόθεση για να γίνει δεκτός ο/η υποψήφιος/υποψήφια είναι να συγκεντρώσει συνολικά εξήντα (60) μονάδες επί συνόλου εκατό (100) μονάδων.          

Πόσο σημαντικός είναι ο βαθμός του πτυχίου για τη συμμετοχή μου στις εισαγωγικές εξετάσεις;

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποψηφιότητα είναι ο βαθμός πτυχίου να είναι τουλάχιστον «έξι» (6). Ο βαθμός του πτυχίου συνυπολογίζεται στην τελική βαθμολογία του υποψηφίου με συντελεστή 3

Μπορώ να κατοχυρώσω βαθμολογία στα γραπτά ή στην ξένη γλώσσα και να λάβω μέρος στις εξετάσεις της επόμενης χρονιάς;

Ναι, ο βαθμός στις εξετάσεις της ξένης γλώσσας είναι ο μόνος που μπορεί να κατοχυρωθεί για μελλοντικές εξετάσεις στο Π.Μ.Σ., εφόσον είναι προβιβάσιμος.

Ποιο είναι το κόστος σπουδών;

Για τη συμμετοχή στο Π.Μ.Σ. δεν απαιτείται η καταβολή διδάκτρων.  Το κόστος σπουδών διαμορφώνεται συνεπώς από τους ίδιους τους φοιτητές/φοιτήτριες του Π.Μ.Σ. (όπου πρέπει να συνυπολογιστούν τα κόστη βιβλιογραφικής υποστήριξης των σπουδών, παρουσίασης των εργασιών, μετακίνησης, συμμετοχής στις εκπαιδευτικές-ακαδημαϊκές δραστηριότητες, κ.ο.κ.)

Δικαιούμαι ως μεταπτυχιακός φοιτητής όσα και οι προπτυχιακοί (δωρεάν σίτιση, υγειονομική περίθαλψη, βιβλιοθήκη, πρόσβαση στο διαδίκτυο);

Στην διάρκεια των μεταπτυχιακών τους σπουδών οι φοιτητές/φοιτήτριες απολαμβάνουν όλων των δικαιωμάτων των προπτυχιακών φοιτητών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Έχουν, δηλαδή, φοιτητική ταυτότητα, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, δικαίωμα σίτισης στη φοιτητική λέσχη (κατά τους ισχύοντες κανονισμούς), μπορούν να διεκδικήσουν στέγη στις φοιτητικές κατοικίες, να χρησιμοποιούν τις βιβλιοθήκες και σπουδαστήρια του Ιδρύματος και άλλα μέσα που το Πανεπιστήμιο ή και το Π.Μ.Σ. δυνατόν να θέσουν στη διάθεσή τους (λ.χ. ηλεκτρονικούς υπολογιστές, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κλπ.).

Έχω ακούσει ότι σε κάποια πανεπιστήμια οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν κάποιες υποχρεώσεις απέναντι στο Τμήμα. Τι ακριβώς ισχύει εδώ;

Οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/φοιτήτριες καλούνται να υποστηρίξουν την ομαλή διεξαγωγή των προπτυχιακών εξετάσεων, προσφέροντας εθελοντική επιτήρηση κατά τη διάρκειά τους, καθώς και την διεξαγωγή επιστημονικών εκδηλώσεων και συνεδρίων προσφέροντας εθελοντική εργασία.

Υποχρεούνται στην παρακολούθηση του προγράμματος διαλέξεων που διοργανώνει το Π.Μ.Σ. όπως και στη συμμετοχή στις εκπαιδευτικές-ακαδημαϊκές δραστηριότητες (π.χ. εκδρομές, επιτόπιες ή αρχειακές έρευνες) του Π.Μ.Σ.

Είμαι εργαζόμενος ή/και μένω μακριά. Μπορώ να απουσιάζω από τα μαθήματα;

Όχι, η παρακολούθηση των σεμιναρίων είναι υποχρεωτική.

Πώς θα διαμορφώσω ο ίδιος/η ίδια το πρόγραμμα σπουδών μου;

Για την απονομή του Μ.Δ.Ε. απαιτείται η υποχρεωτική παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε 6 σεμινάρια Α΄, Β΄ και Γ΄ Εξαμήνων σπουδών. Κάθε μάθημα πιστώνεται με δεκαπέντε (15) ECTS. Η εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας ολοκληρώνεται στο Δ΄ Εξάμηνο σπουδών και πιστώνεται με τριάντα (30) ECTS. Η επιλογή των σεμιναρίων είναι ελεύθερη βάσει της ακόλουθης κατανομής ανά κατεύθυνση και δεν μπορούν να υπερβαίνουν τα δύο ανά εξάμηνο σπουδών.

Για τους μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/φοιτήτριες της κατεύθυνσης Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας τα σεμινάρια κατανέμονται συνολικά ως εξής:

4 σεμινάρια Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας,

1 σεμινάριο Λαογραφίας, και

1 σεμινάριο ελεύθερης επιλογής είτε από την Ιστορία είτε από τη Λαογραφία.

Για τους μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/φοιτήτριες της κατεύθυνσης Λαογραφίας τα σεμινάρια κατανέμονται συνολικά ως εξής:

4 σεμινάρια Λαογραφίας,

1 σεμινάριο Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας, και

1 σεμινάριο ελεύθερης επιλογής είτε από τη Λαογραφία είτε από την Ιστορία.

Διοίκηση

Διευθυντής του Π.Μ.Σ.:
Καθηγητής Βασίλης Νιτσιάκος
Γραμματέας:
Όλγα Φατούρου


Επικοινωνία

Τηλ. Γραμματείας: 26510 05161
Fax
: 26510 05253
Email: ofaturu@cc.uoi.gr
Ταχυδρομική Διεύθυνση