Λαογραφία και Ανθρωπολογία (Θεματικά πεδία)

 • Θεωρία και Μέθοδος
 • Υλικός πολιτισμός
 • Κοινωνικές-οικονομικές δομές και μετασχηματισμοί
 • Παραγωγικές διαδικασίες και σχέσεις
 • Προφορική ιστορία
 • Συλλογική μνήμη
 • Συλλογικές ταυτότητες
 • Συλλογικές αναπαραστάσεις και σύμβολα
 • Κοσμολογίες
 • Προφορικότητα
 • Λαϊκές τέχνες
 • Οικοτεχνία
 • Εργαστηριακή, βιοτεχνική και βιομηχανική παραγωγή
 • Ένδυμα
 • Παραστατικές τέχνες
 • Μουσική
 • Ιστορία της Μουσικής

 

Διοίκηση

Διευθύντρια του Π.Μ.Σ.:
Αναπλ. Καθηγήτρια
Λήδα Παπαστεφανάκη
Αναπλ. Διευθύντρια του ΠΜΣ:
Αναπλ. Καθηγήτρια
Mαριλένα Παπαχριστοφόρου
Γραμματέας:
Όλγα Φατούρου


Επικοινωνία

Τηλ. Γραμματείας: 26510 05161
Fax
: 26510 05253
Email: ofaturu@uoi.gr
Ταχυδρομική Διεύθυνση