Λαογραφία (Αντικείμενα)

Κοινωνικές−οικονομικές δομές, συλλογική μνήμη και ταυτότητες 

Λαϊκές τέχνες
 • Υλικός πολιτισμός
 • Παραγωγικές διαδικασίες και σχέσεις
 • Προφορική ιστορία
 • Συλλογικές ταυτότητες
 • Συλλογικές αναπαραστάσεις
 • Μυθολογίες
 • Προφορικότητα και επιτέλεση

 

 • Οικοτεχνία
 • Εργαστηριακή, βιοτεχνική και βιομηχανική παραγωγή
 • Ένδυμα
 • Παραστατικές τέχνες

Διοίκηση

Διευθυντής του Π.Μ.Σ.:
Καθηγητής Βασίλης Νιτσιάκος
Γραμματέας:
Όλγα Φατούρου


Επικοινωνία

Τηλ. Γραμματείας: 26510 05161
Fax
: 26510 05253
Email: ofaturu@cc.uoi.gr
Ταχυδρομική Διεύθυνση