Νεότερη και Σύγχρονη Ελληνική και Ευρωπαϊκή Ιστορία (Αντικείμενα)

 • Δημογραφία
 • Ιστορία και κινηματογράφος
 • Ιστορία και λογοτεχνία
 • Εκβιομηχάνιση−αποβιομηχάνιση
 • Κοινωνικές Επαναστάσεις
 • Πολιτικά συστήματα και ιδεολογίες
 • Οθωμανική και Βενετική κυριαρχία
 • Ιστορία του ελληνικού κράτους
 • Διπλωματία και διεθνείς σχέσεις
 • Διασπορά και μετανάστευση
 • Επιδημίες – νόσοι
 • Υγειονομικές πολιτικές
 • Εργασία και εργατικό κίνημα
 • Εκπαίδευση και φοιτητικό κίνημα
 • Μειονότητες
 • Φύλο
 • Τοπική ιστορία

Διοίκηση

Διευθυντής του Π.Μ.Σ.:
Καθηγητής Βασίλης Νιτσιάκος
Γραμματέας:
Όλγα Φατούρου


Επικοινωνία

Τηλ. Γραμματείας: 26510 05161
Fax
: 26510 05253
Email: ofaturu@cc.uoi.gr
Ταχυδρομική Διεύθυνση