Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία (Θεματικά πεδία)

 • Ιστοριογραφία
 • Μεθοδολογία της ιστορικής έρευνας
 • Οθωμανική και Βενετική κυριαρχία
 • Ιστορία του ελληνικού κράτους
 • Εκβιομηχάνιση−αποβιομηχάνιση
 • Πολιτικά συστήματα και ιδεολογίες
 • Κοινωνικές επαναστάσεις
 • Ιστορία και κινηματογράφος
 • Ιστορία και λογοτεχνία
 • Τέχνη και πολιτική
 • Έθνη και περιβάλλοντα της τέχνης
 • Διπλωματία και διεθνείς σχέσεις
 • Ιστορία πόλεων
 • Ιστορική δημογραφία
 • Διασπορά και μετανάστευση
 • Επιδημίες – νόσοι
 • Υγειονομικές πολιτικές
 • Ιστορία της τέχνης και ιατρική
 • Ιστορία των γυναικών, ιστορία του φύλου
 • Εργασία και εργατικό κίνημα
 • Εκπαίδευση και φοιτητικό κίνημα
 • Ιστορία των Εβραίων
 • Μειονότητες
 • Τοπική ιστορία

 

Διοίκηση

Διευθύντρια του Π.Μ.Σ.:
Καθηγήτρια
Λήδα Παπαστεφανάκη
Αναπλ. Διευθυντής του ΠΜΣ:
Αναπλ. Καθηγητής
Λάμπρος Φλιτούρης
Γραμματέας:
Όλγα Φατούρου


Επικοινωνία

Τηλ. Γραμματείας: 26510 05161
Fax
: 26510 05253
Email: ofaturu@uoi.gr
Ταχυδρομική Διεύθυνση